El 14 de març de 2020 el Govern espanyol va decretar l'estat d'alarma a causa de l'alt risc de contagi de la Covid-19. Durant tres mesos, la població espanyola va patir un confinament restrictiu molt estricte que, d'una banda, era necessari per a reduir la corba de contagis i evitar el col·lapse del nostre fràgil sistema sanitari, però per un altre, era molt desfavorable per a la salut emocional de la població, especialment dels més petits i les persones més vulnerables.

La situació avui dia encara és incerta i inestable. Els governs autonòmics han continuat decretant mesures restrictives que han afectat econòmicament molts negocis, i en conseqüència, persones i famílies senceres. El resultat és una situació molt difícil en què la salut emocional i mental de la població no s'està atenent com tocaria.

Si desitges saber-ne més, pots consultar la fitxa del projecte:

★ SOMRIUREVIRUS ★

 

Una payasa pone gel hidroalcohólico