Canal de denúncies

Pallassos Sense Fronteres compta amb un Canal de Denúncies que permet identificar conductes irregulares a l'associació i àmbits de millora en la seva gestió interna. 

Aquest canal per a l'enviament de denúncies està a disposició de tots els grups d'interès: empleats i voluntaris de Pallassos Sense Fronteres, donants, contraparts, proveïdos, etc. Pallassos Sense Fronteres posa a la seva disposició un correu electrònic per a recollir les denúncies, queixes o incidències que es desitgin formular: incidencias@clowns.org

Tal i com recull la Política del Canal de Denúncies, la comunicació es podrà realitzar de manera anònima. No obstant, per poder realitzar un seguiment adequat, se sol·licitarà informació per contactar amb el denunciant, sent la seva decisió proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anònima.

En el correu de denúncia aconsellem que s'indiquin les següents informacions: Fet denunciat, data aproximada, persones de PSF involucrades, altres persones involucrades i s'adjunti informació que es cregui pertinent.

 

Denúncies – Àmbit

El Canal de Denúncies està exclusivament dirigit a recollir denúncies sobre conductes irregulars a Pallassos Sense Fronteres. Enviar una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per Pallassos Sense Fronteres. 

Aquest canal NO està dirigit a recollir denúncies relatives a conductes irregulars d'altres entitats o en el marc de l'activitat d'altres entitats siguin empreses, organizacions no lucratives o qualsevol altre tipus d'organització, sigui quina sigui la seva relació amb Pallassos Sense Fronteres. En aquest cas, aquestes denúncies s'hauran de fer arribar als canals de denúncia de les entitats corresponents. 

Tampoc està dirigit a recollir suggerències, comentaris o consultes sobre l'activitat de Pallassos Sense Fronteres. En aquest cas, pot utilitzar el formulari de contacte. 

Tota denúncia rebuda serà analitzada i tramitada d'acord amb allò establert a la Política del Canal de Denuúncies de Pallassos Sense Fronteres.