Valors

Codi Ètic de Pallassos Sense Fronteres

1. Els espectacles són la principal activitat de Pallassos Sense Fronteres. Altres activitats artístiques podran ser realitzades.

2. Els beneficiaris principals de Pallassos sense Fronteres seran els nens i les nenes que viuen en crisi juntament amb les seves respectives comunitats.

3. Les intervencions de Pallassos Sense Fronteres han de ser sempre gratuïtes per al públic o els participants.

4. Quan ofereixin el seu treball els artistes no discriminaran al públic en funció de la seva ètnia, gènere, edat, religió, cultura, situació social o qualsevol altra categoria diferenciadora.

5. Els artistes participants han de ser voluntaris, i poden ser retribuïts quan realitzen el seu treball al seu propi país. En països on les necessitats bàsiques no estan cobertes pel treball i/o suport governamental, les seccions podran proveir d'un estipendi a l'artista.

6. Els artistes participants no han d'utilitzar les activitats humanitàries de Pallassos sense Fronteres per promoure la seva carrera professional.

7. Els artistes participants no utilitzaran les activitats de Pallassos sense Fronteres per imposar punts de vista personals al seu públic. Els artistes no intentaran educar a la població, exercint cap tipus de proselitisme.

8. Els artistes participants, quan triïn el contingut dels seus espectacles, tallers, han de tenir en consideració la sensibilitat del públic, tenint en compte també la seva cultura i la situació delicada en què viuen.

9. Els artistes participants, quan treballin en els projectes de Pallassos sense Fronteres, veuran i compartiran situacions difícils a tot el món. Atès que Pallassos sense Fronteres no és una organització política, si els artistes desitgen oferir testimoniatges públics de la seva experiència, hauran d'aclarir de forma expressa que Pallassos Sense Fronteres no expressa cap punt de vista polític, ni pren part per cap bàndol enfrontat, i que les opinions donades són a títol personal i fonamentades en la pròpia experiència.

10. Com a representants de Pallassos Sense Fronteres en el terreny, durant els espectacles i en contacte amb el públic, els artistes participants seran pallassos i artistes de les arts escèniques, i aquest és el nostre mètode principal d'intervenció.

11. Els artistes de Pallassos Sense Fronteres han de respectar les lleis, les normes i els costums culturals dels països que visiten.

12. A fi d'aconseguir suport econòmic, Pallassos Sense Fronteres roman atent als valors ètics i al respecte dels drets humans dels seus espònsors, patrocinadors i contraparts.

Un pallasso abraça una dona en una expedició a Guatemala

 

Guatemala, 2001.
Foto: © Kim Manresa