Organigrama

★ ASSEMBLEA GENERAL 
L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern de PSF i es reuneix com a mínim un cop l'any. L'Assemblea General elegeix els membres de la Junta Directiva, que és la responsable de garantir el compliment de la missió, dels estatuts i del pla anual d'activitats al llarg de l'any.

 

★ JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva supervisa el treball de l'Oficina Tècnica, que és dirigida al seu torn per un gerent, Carles Requena. La Junta Directiva està constituïda per:

  • President: Jaume Mateu
  • Vicepresident: Jordi Saban
  • Secretària: Montserrat Trias
  • Tresorer: Ramon Fugarolas
  • Vocals: Pep Callau, Ramon Fugarolas, Anna Montserrat, Marta Sitjà, Luara Mateu, Pepe Viyuela, Donald Lehn, José Antonio Maestro.

 

★ OFICINA TÈCNICA 

  • Gerència i Operacions: Carles Requena
  • Comunicació i Premsa: Marta López
  • Administració i projectes: Magdalena Staniewicz
  • Captació de fons i delegacions: Gema Botija
  • Atenció al soci/a: Rosa Rodríguez