#FemRiureFemFutur

En 2017 vam aconseguir que la UTCCB (Unitat de Trauma Crisi i Conflictes de Barcelona) assumís el repte d'avaluar un dels nostres projectes de gires a Pròxim Orient. Per a ells era un repte, però per a Pallassos Sense Fronteres també ho era. Sempre hem cregut en la utilitat de les nostres activitats però aquesta vegada ens posàvem en mans d'una entitat externa experimentada en funció de la hipòtesi que les nostres accions poguessin reduir o no la simptomatologia de l'estrès posttraumàtic dels nens afectats per la guerra.

Després de gairebé 18 mesos de marxa conjunta, en la qual no només decidim avaluar l'impacte de les nostres accions, sinó que acceptem fins i tot el desafiament de combinar la nostra acció amb la metodologia, els resultats han estat molt positius: les accions de Pallassos Sense Fronteres milloren l'estat d'ànim dels nens i nenes refugiats i redueixen els símptomes del seu estrès posttraumàtic.

Mentrestant l'activitat continua i amb la Fundació Kayany i altres contraparts de la Vall de la Bekaa seguim duent a terme activitats per reduir els efectes de l'estrès pos-traumàtic de les nenes i nens sirians refugiats. 

Si vols més informació sobre el projecte pots consultar la web de la campanya:

 FEM RIURE, FEM FUTUR ★

 

 

Botó DONA