Skip to Content

Costa d'Ivori: Amb la població desplaçada per culpa de la Guerra Civil

Pallassos a Costa d'Ivori
Localización: 
Costa d'Ivori
Inicio / Final: 
10/2011 - 12/2011

El projecte: “Caravana del riure per la infància de Costa d'Ivori”, consisteix en realitzar 4 gires d'espectacles de clown i circ en distintes regions de Costa d'Ivori, on existeixen poblacions desplaçades pel conflicte armat encara latent al país.

Les gires les realitzaran equips d'artistes professionals voluntaris, desplaçats al país al llarg, aproximadament, de tres setmanes, i en el desenvolupament de l'acció es contarà amb el suport d'organitzacions locals de protecció a la infància, i que tenen presència permanent  en el territori, com MESAD i ACNUR, la Agencia de la ONU per l'atenció al refugiat.


Justificació de l'acció

Des de 1993, l'any en que va ser fundada, Pallassos Sense Fronteres, treballa per portar diversos espais de diversió i riure a la infància afectada per la violència dels conflictes armats i els desastres naturals al voltant del món.

A través dels espectacles de circ i de pallassos basats en la comicitat universal, es permet donar suport a la recuperació emocional dels nens i les nenes que viuen en contextos de por o d'agressió, a la vegada que tot impacte de la infància repercuteix a les famílies d'aquests petits, que gràcies a les dinàmiques de joc i als espectacles, poden recuperar moments d'alegria, i així trencar al llarg d'aquests espais amb la seva rutina, immersa en la violència del conflicte.

 

Contexto: 

Costa d'Ivori és un país situat a l'Àfrica del Oest que delimita amb Ghana, Libèria, Mali, Guinea i Burkina Faso. S'exten al llarg de 332.000 km 2 en els que habiten 18,4 milions de persones. La seva història està fortament marcada per el període de colonització francesa, així com per les migracions provinents dels països veïns, durant l'etapa de liberalització.

La nit del 18 al 19 de Setembre del 2002, un grup armat paralitza políticament les principals ciutats del país i acaba desencadenant un cop d'estat militar. Finalment, a pesar de no aconseguir derrocar al president Gbagbo, el grup armat aconsegueix fer-se amb el control del Nord del país, així Costa de Marfil queda dividida entre el Nord, controlat per les FN o Forces Nouvelles i el Sud que controla l'exèrcit Loyaliste, lleial al president Gbagbo. Aquestes dues zones queden separades per una línia de segureat controlada per les Forces Licornes Francese al servei de l'ONUCI.

Al llarg de 8 anys eterns, els diferents polsos de poder entre les faccions de l'exèrcit, grups armats i la Comunitat Internacional han fet impossible els acords i la celebració de comicis electorals.

Finalment, al Novembre del 2010, es celebren les eleccions, sota el toc de queda i fortes tensions polítiques i socials. El debat sobre la victòria de Gbagbo o Ouattara, deixa al país durant 5 mesos sumit en el caos, on una altre cop guerrilles i exèrcits lluiten per obtenir el control del país, mentre la població civil fuig de les zones de combat cap a les fronteres de Libèria, Mali, Burkina Faso i Ghana, tot i que molts es troben atrapats entre els diferents focs i pateixen conseqüències de les venjances d'uns i altres materialitzats en atemptats greus als Drets Humans de tot tipus, com execucions sumaries per raó ètica o religiosa i violacions de tot tipus.

El mes d'Abril del 2011, Ouattara s'erigeix com a president de Costa d'Ivori i Gbagbo és detingut amb l'ajuda de la Comunitat Internacional, especialment de França i els Estats Units.

Diverses organitzacions internacionals denuncien que les venjances i les violacions greus dels Drets Humans continuen actualment a tot el país per part de les faccions enfrontades. La situació del país es considera inestable degut a aquesta situació.

Els territoris del Oest del país, del Nord i de la costa, pateixen els atacs continuats de guerrilles frontereres amb Libèria, i concentren un gran nombre de camps de refugiats, així com la perifèria de la capital econòmica del país: Abidjan, que durant els últims anys s'ha vist desbordada per l'afluència de desplaçats i ha vist créixer els suburbis on els nouvinguts viuen amuntegats i hi ha un alt grau de violència. Actualment la ciutat compta amb 5 milions d'habitants.

Costa d'Ivori conta, segons xifres de UNHCR, (http://www.acnur.org/t3/index.php?id=559&tx_ttnews[tt_news]=2155) amb 200.000 desplaçats interns en l'Oest del país, 150.000 obligats a refugiar-se i més de 13.000 que es troben desplaçats a altres països d'Àfrica Occidental.

Objetivo General: 

Oferir suport psicològic a la infància desplaçada pel conflicte armat a Costa d'Ivori.

Objetivos Específicos: 

Oferir 4 gires d'espectacles de circ i clown en els camps de refugiats i zones més afectades pel conflicte armat a Costa d'Ivori, per donar espais per l'alegria, la imaginació i l'empatia.

Beneficiarios del proyecto: 


Els beneficiaris del projecte són la infància ivoriana que viu en camps de refugiats, zones castigades per la violència de les guerrilles o barris més vulnerables o empobrits de les capitals de Costa d'Ivori. Amb la finalitat de proporcionar-lis un espai que trenqui la seva rutina de terror i desolació, i així permetre'ls recuperar força i esperança per enfrontar el futur.

A la vegada, les famílies i el veïnat, que rodeja els nens i les nenes també, es veurà implicat en els espectacles oferts. Així d'aquesta forma l'alegria dels nens i les nenes es contagiarà als adulta que els rodegen, reforçant lligams entre famílies i coneguts, veïns de distintes ideologies i religions o creences, amb l'objectiu de minimitzar les diferencies entre ells, i generar nous empaties a través de la riure i el joc conjunt.

Actividades: 

Les activitats del projecte consisteixen en 4 gires de 20 dies aproximadament de duració  al terreny. Cada gira està composada per 4 artistes professionals del món de les arts escèniques, que cediran gratuïtament el seu treball a Pallassos Sense Fronteres.

Aquestes gires d'espectacles es faran oferint actuacions a les zones on la població civil s'ha vist greument afectada per la violència de les guerrilles (Oest i costa Sud), en els camps de refugiats allà on es trobin, en els barris més pobres de la ciutat d'Abidjan i les zones amb més presència de violència post-electoral a la zona Nord del país.

Calendario de actividades: 

Primera gira: 2 al 17 de Octubre

Segona gira: 21 de Octubre al 6 de Novembre

Presupuesto: 

49.000 €

(Inclosos costs de gestió 8%)

Justificació

Els indicadors per la justificació econòmica i d'execució del projecte són:

  • Material gràfic i audiovisual de la realització dels espectacles de les gires.
  • Certificats de donació d'espectacles.
  • Informes detallats del equip d'artistes voluntaris sobre les activitats realitzades.
  • Documents d'avaluació de les contraparts (MESAD, Saint Camille, ACNUR)
  • Relació de factures.
Financiación: 

Doña Carmen Monedero Carrillo de Albornoz

Pallassos sense Fronteres - Fons Propis

Pallassos sense Fronteres - Artistes participants